นันทณาภรณ์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
     
                                                                    วิชา การออกแบบสื่อ

นางสาวนันทณาภรณ์ โคตพันธ์ เลขที่25

      งานที่1 
โปสเตอร์จากโปรแกรมcanvaงานที่2 
คำขวัญ


งานที่3
องค์ประกอบสร้างสื่อดิจิทัล
ความคิดเห็น